Elagu Kagu-Eesti loodusrahvas!

Elagu Kagu-Eesti loodusrahvas!

Lindora laadametsa uuel kogukonna poolt nõutud avalikul arutelul saime väikese, kuid tubli võidu! Üks ja kõige tähtsam osa (0,9 ha) Lindora laadametsa ümbritsevast alast jäetakse meie soovil puutumata. Abiks oli hea ruumihoidja, sõbralik keskkond, viisakas arutelu, lõkkepada, kook ja tee.

Me jätkame oma ümbruse keskkonna kaitsmisega ning oleme alati huvitatud olemast kaasatud Kagu-Eestis toimuvates keskkonnaalastes aktsioonides. Hoidkem oma koduümbrusel silm peal.