Kooskasvamise akadeemia

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas koos kohaliku kogukonnaga korraldas Tartu 2024 raames projekt “kooskasvamise Akadeemia”.  Kokku saadi kahel päeval – eelsündmusel 19. novembril 2023. aastal Vastseliina rahvamajas ja põhisündmusel 03. veebruaril Leevi rahvamajas. Tegemist on ühe suurima ja edukaima koostööprojetiga MTÜ senistes tegevustes.

Kooskasvamise akadeemia eesmärgiks oli leida teadlaste ja teaduslike vaatenurkade abiga lahendusi kogukonnas aktuaalsetele küsimustele. Eelsündmuse raames oli selleks teemaks erinevad kogukonna koostoimimise mehhanismid, mida lektor Toomas Trapido lahkas läbi küsimus “Kas kagukond areneb usalduse kiirusel?”. Tantsulembesele kogukonnale omaselt eelnes loengule hommikudisko ja ühine pannkoogisöömine. Eelsündmusel toimunu kohta saad lugeda kokkuvõtet siit:  https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/kogukonna-areng-seotud-usaldusega 

Eelsündmusele järgnes projekti põhipäev, 03. veebruaril 2024. aastal Leevi rahvamajas.  Enam kui 80 osalejaga päeva mahtusid kolm loengut oma ala ekspertidelt (Dagmar Narusson, madis Vasser ja Liisa Kaasik) ja neile järgnenud viljakad arutelud, neli eriilmelist töötuba kogukonna liikmetelt, väike omatoodete laat ja meeleolukas kogukonna saun. 

Kooskasvamise Akadeemiat korraldas MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas (projektijuhid Kati Taal ja Marit Külv) koos kogukonnaga ja Tartu Ülikooli eetikakeskusega. Mõlemal sündmusel olid abiks väga mitmed kogukonna liikmed ja tore oli tõdeda, et inimesed naudivad ühist panustamist ja leiavad selles innustust ja rahuldust. Sest koos suudetakse palju enam, kui üksinda.

Kogukond on elav ja hingav organism, millel loomulikud tõusud ja mõõnad ning kasvamised. Nagu üks Akadeemia lektoritest, Dagmar narusson tõdes, räägivad ka erinevad  kogukondade teooriad sellest, et kogukonnas eestvedajad vahetuvad.
“Üks hetk on üks aktiivsem, siis jälle teine. See on hästi hea teadmine, et see on normaalne, et vahepeal keegi väsib ja on siis rohkem oma isiklike tegemistega hõivatud, et see ei ole midagi sellist, et nüüd on eestvedaja läinud ja jama majas. Normaalne orgaaniline protsess” – võttis asja kokku korraldusmeeskonna liige ja aktiivne kogukondlane Kaia-Kaire Hunt. 

Kooskasvamise Akadeemia idee sai innustust 2019. aastal Rea Seppingu ja MTÜ Eikellegimaa alustatud kooskasvamise seminaridest. Seminarid ning sellele järgnevad erineva ühistegevused (permakultuuri ja tervise koolituste sari jne) lõi buumina piirkonna kogukonnaelu kihama ja tekitas inimestes üha enam soovi ühiselt panustada ja ise ühistegevusi aktiivselt algatada ja neid osaleda.

Kooskasvamise akadeemia kokkuvõtet saab lugeda siit:  https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/kogukondade-vaartusvahetuspaev-toi-uut-energiat

Toimunud loengud on järelvaadatavad: https://www.uttv.ee/naita?id=35262
Ja pildigalerii leiad siit:  https://www.facebook.com/media/set?vanity=Loodusrahvas&set=a.798853478953930