Kuidas läks Võru valla üldplaneeringu ettepanekutega

2021/2022.aasta pimeda aja üks suur energia- ja ajakulu nõudev projekt Kagu-Eesti Loodusrahvale oli Võru valla üldplaneeringule kommentaaride ja soovituste kirjutamine. Muidugi, keegi meilt seda ei küsinud ega nõudnud, aga tundus, et see on võimalus oma väärtused nähtavaks ja ja kuuldavaks teha. Tegime pea 90 (!) parandusettepanekut, mis kantud jätkusuutlikust, rohelisest, looduskaitselisest, ja inimese tervist hoidvatest mõtetest. 

Läbi mitme kuu konsulteerisime kümnete ekspertidega, töötasime läbi erinevaid seadusandlikke akte, pidasime nõu ja saime regulaarselt kokku ning arutasime ja arutlesime. 

Jagasime Võrumaa omavahel ära piirkondadeks, et läbi käia ja läbi mõtelda, mis just sel alal vajaks parendamist. Osad nurgad jäid küll katmata, aga tegime niipalju kui vabatahtlikel alustel toimiv organisatsioon on võimeline.

Ning muidugi kogu selle protsessi käigus ka unistasime, milline võiks olla meie unistuste Võrumaa – puhas, roheline, sõbralik, tervist ja rahu hoidev. See on see, mis hoiab meid Võrumaal!

Kahjuks enamus meie ettepanekud ei leidnud arvesse võtmist. Arvesse võeti vähem kui 20 ettepanekut, ja needki olid pigem vormilised mitte sisulised. Osadel puhkudel rääkis arvesse võtmise vastu mõni seadusandlik akt, kuigi Kagu-Eesti Loodusrahvas leiab, et alati on võimalik käituda inimest- ja loodust säästlikumalt, kui selleks on (poliitiline) tahe. 

Huvilistele, ja ajaloo meelespidamiseks ka meile endile lisame ka dokumendi, kus näha ettepanekud ja vastused. 

Kuidas teile tundub, kas mõnda punkti oleks siiski saanud veel rohkem arvesse võtta?