Osale Võru valla üldplaneeringus ettepanekute tegemisel